Kestävää kehitystä

AC Yhtiöiden toiminta pohjautuu yritysperheeseen kuuluvien yhtiöidemme visioihin ja arvoihin. Tavoittelemme taloudellista tulosta eettisesti kestävin keinoin ja arvojamme noudattaen. Teemme työtämme laadukkaasti ja turvallisesti, kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, pidämme huolta henkilöstöstämme ja toimimme ympäristöä säästäen.

Verkostoitumiseen perustuvassa toiminnassamme laadun takeena on kiinteä ja pitkäjänteinen yhteistyö huolellisesti valittujen alihankkijoiden kanssa. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioissa myönteistä asennetta.

Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan.

Yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. AC Yhtiöiden toimitusjohtajat ja esimiehet vastaavat siitä, että yhteiset tavoitteet ymmärretään ja niiden toteuttamiselle on riittävät resurssit.

Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme jatkuvasti. Jokainen yhtiössä työskentelevä henkilö tuntee yhteisen toimintapolitiikan, osallistuu toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja vastaa sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta omalla toiminta-alueellaan.

Yhtiöiden toimintapolitiikan vahvistaa hallitus, joka pitää sen ajan tasalla ja valvoo sen toteutumista.

Eero Haapalehto
Perustaja, 1945-2014

Yrityksen Historiaa

Yrityksen juuret ja ammattitaito kumpuavat urakoitsija Erkki Haapalehdon 40-luvulla aloittamasta ennakkoluulottomasta pioneerityöstä. Tuolloin jälleenrakennettiin sodassa poltettua Lappia ja urakoitiin miehissä hirsirakenteisia kouluja. Suomessa elettiin uuden nousun aikaa.

Myöhemmin 50-luvulla toiminta laajeni uudisrakennustuotantoon. Silloin ammattitaitoisilla rakentajilla oli tilausta erilaisten liikerakennusten ja julkisten rakennusten urakoinnissa. Eräs merkittävä kohde oli 50- ja 60-lukujen taitteessa tehty, vuonna 1784 valmistuneen Vihannin kirkon mittava korjaustyö. Työ vaati näkemystä, sen aikaisten perinteisen rakennustaitojen sekä uusien tekniikoiden osaamista. Korjaus ulottui sokkelista kattoon ja sisälsi kaikki ovet, ikkunat, lattian ja penkit, sekä lämmitysjärjestelmän ja sähkötyöt.

Vihannin kirkon korjauksessa oli vahvasti mukana Eero Haapalehto. Aikansa isän opissa oltuaan hän aloitti oman urakoinnin vuonna 1965, kunnostaen majakoita, kirkon kattoja sekä mastoja. Näistä vuosista yrityksen toiminta on kasvanut ja kehittynyt laaja-alaiseksi rakennusurakoinniksi. Aina mukana on kuitenkin kulkenut ammattitaito restaurointi- ja erikoisrakentamiseen, jonka osaamisen jäljet voidaan nähdä useissa kirkoissa ja arvorakennuksissa niin kotimaassa kuin Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa.

Yrityksen perustamisesta lähtien rakennustoimintaan on liittynyt myös perinteisten materiaalien tuotantoa: paanuja, tuohia, tervaa, takorautatuotteita, poltettua kalkkia, erikoispuutavaraa, kipsituotteita, peltirakenteita ja -kattoja sekä kultausta.

Nykyään yhtiöissä työskentelee eri tehtävissä jo kolmas sukupolvi.